سایت تفریحی جوک کده | جوک روز

لهجه مشهدی

جوک روز مشهدی ۱۹ آذر ۱۳۹۴

از یک مشهدی پرسیدن با کدوم عبادت بیشتر حال میکنی؟
– گفت: نماز میت …!!
پرسیدن چرا؟
– گفت:
وضو که نِمِخه ،
رکوع و سجده هم که نِدِره ،
صِفشم که خِرتوخِره!
کِفشاتِم دِر نِمییری گم نِمِره ،
آخرشم نهار مِدِن ،
اِزی بیتر چِه مِخِی؟

لغت نامه مشهدی ۲۰ تیر ۱۳۹۳

لغت نامه مشهدی واژه (( کخ و میلان )) و صادرات ان به اروپا

milan-kokh

واژه میلان به معنی کوچه می باشد

واژه کُخ به معنی : سوسک، حشره‌ی نسبتا بزرگ، کِرم می باشد

——————————————————–

 


برچسب ها