سایت تفریحی جوک کده | جوک روز

جک یارو

دوستیابی

جوک جدید یارو ۱۱ اسفند ۱۳۹۳

جوک جدید یارو

جوک جدید یارو

 

یارو توتاکسی به راننده میگه میدان امام حسینو بلدی؟ راننده میگه خودم بچه امام حسینم. یارو اشکش درمیادمیگه علی اصغرتویی؟ ماشاءا…چقدبزرگ شدی

::::::

جوک جدید یارو

jok jadid yaroo

::::::

جوک جدید گوز ۱ اسفند ۱۳۹۳

جوک جدید گوز

****

یارو میگوزه

بچه هاش میزنن زیرخنده.

یارو اشک توچشاش جمع میشه میگه :

خدایا این شادی هارو از بچه هام نگیر
.
.
.
..
الهی امین


برچسب ها