سایت تفریحی جوک کده | جوک روز

جوک کده جوک روز

دوستیابی

جوک روز بی ادبی ۹ مهر ۱۳۹۳

جوک روز بی ادبی

جوک روز بی ادبی

جوک روز بی ادبی

 

یه یارو تو آینه عکس خودشو می بینه بعد می *: ا…این چه آشناست ! بعد از «
یه ساعت فکر کردن داد می زنه: فهمیدم… این همون کره خریه که امروز تو
آرایشگاه یک ساعت زل زده بود به من !

»»»»»

جوک روز بی ادبی

jok roz bi adabi in jokkade

««««««

امروز تو تاکسی بودیم رانندهه رفت بنزین بزنه با یه راننده دیگه دعواش شد، یارو به راننده ما گفت “تو مسافرکشی؟… تو عن کشی..
ما 4 تا تو ماشین

»»»»»

جوک روز بی ادبی

jok roz bi adabi in jokkade

««««««

یارو میره «استر.یپ شو» ، بعد از چند ساعت به رفیقش میگه: پاشو بریم، از اول معلوم بود این دختره زورش نمی‌رسه میله رو کج کنه!

»»»»»

جوک روز بی ادبی

jok roz bi adabi in jokkade

««««««

 

یارو آشغال میره تو چشماش سره ساعت 9 میشینه دم در

»»»»»

جوک روز بی ادبی

jok roz bi adabi in jokkade

««««««

اعترافات و خاطرات جدید وطنی

اعترافات و خاطرات جدید وطنی

یه بار من رفتم باشگاه قرار بود خالم بیاد دنبالم که بریم خونشون!!!
من دم در باشگاه وایسادم تا خالم بیاد همون موقع دیدم یه ماشین که از خر شانسی ما عین ماشین خالم بود و طرف زن بود و روسریش عین ماله خالم بود….
منم فک کردم اونه رفتم سوار شدم یهو دیدم زنه منو یه جوری نگاه میکنه….
منم یه نگا اینور و اونور کردم که دیدم تابلو شدم سریع پیاده شدمو تا میتونستم دوییدم….

»»

اعترافات و خاطرات جدید وطنی

eterafat or khaterat jadid vatani

««

چی شده؟!!؟
با داداشمو دو تا از بچه های فامیل رفتیم دم یه سوپری تا یه چیزی بخریم داداشمو فرستادیم داخل حالا اینجارو
-ببخشید آقا نوشابه زرد دارید؟
بله داریم
-پس بی زحمت 4 تا آدامس خرسی بده بیاد
قیافه ما 🙂
مغازه دار:(

»»

اعترافات و خاطرات جدید وطنی

eterafat or khaterat jadid vatani

««


برچسب ها