سایت تفریحی جوک کده | جوک روز

جوک جدید جمله سازی

دوستیابی

فقط یه ایرانی میتونه یه جمله با 19فعل بسازه …
داشتم
میرفتم
دیدم
گرفت
نشست
گفتم
بذار
بپرسم
ببینم
میاد
نمیاد
دیدم
میگه
نمیخوام
بیام
بذار
برم
بگیرم
بخوابم …
نه فاعلی نه مفعولی نه قیدی نه صفتی!

خداییش دممون گرم
:-)


برچسب ها