سایت تفریحی جوک کده | جوک روز

جوک ترکی

جوک خلبان ۷ بهمن ۱۳۹۴

جوک خلبان

? ﺧﻠﺒﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮﻭﻓﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺧﻮشاﻣﺪ ﻣﯿﮕﻔﺖ. ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩ: یا ابالفضل! ﺳﮑﻮﺕ ﻣﺮﮔﺒﺎﺭﯼ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺖ. بعد از چند لحظه، ﺧﻠﺒﺎﻥ ﮔﻔﺖ: ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﭘﻮﺯﺵ ﻣﯿﻄﻠﺒﻢ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪﺍﺭ ﻗﻬﻮﻩ ﺩﺍﻍ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺷﻠﻮﺍﺭﻡ ﺭﯾﺨﺖ شلوارم کثیف شد! لره از ته هواپیما ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩ: ریدم ﺑﻪ قبر ﭘﺪﺭﺕ! ﺑﯿﺎ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮﺷﻠﻮﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﺍﻭﻣﺪ! همه ریدن ☺????

جوک اموزش ترکی ۷ بهمن ۱۳۹۴

جوک اموزش ترکی

جوک اموزش ترکی

جوک اموزش ترکی

************

😄یکی بهم گفت ترکی یادم بده:D
🌷گفتم باشه 👇

👈دوز یعنی نمک
👈دوز یعنی درست
👈دوز یعنی مستقیم
👈دوز یعنی بچین
👈دوز یعنی خوک
👈دوز یعنی صبرکن

لبخندی زد وگفت اینو نمی تونم یکی دیگه بگو…
گفتم باشه:

👈اوزوم یعنی خودم
👈اوزوم یعنی صورتم
👈اوزوم یعنی شناکنم
👈اوزوم یعنی پاره کنم
👈اوزوم یعنی انگور

گفت : اینم نمی تونم ،
بنویس بده از روش بخونم…
گفتم باشه :

نوشتم :
👈 کتی گِتی کُتی گُتی گِتی…!!
گفت یعنی چی ؟؟؟
گفتم یعنی: دهاتیه رفت کت رو برداشت و رفت!
:D:D:D:D😄:D😄😄😄
همونجا جان به جان آفرین تسلیم کرد!!!!!!!

جوک متخصص پوست ۳۰ آبان ۱۳۹۴

بارو زنگ زده مطب ، میگه : الو متخصص پوست ؟ . . . . . . . . . منشى میگه بله ، یارو میگه : پوست بز چند میخرید ???????

جوک روز ابادانیه غیرتمند

جوک روز ابادانیه غیرتمند

جوک روز ابادانیه غیرتمند

****

آبادانیه زنگ میزنه ب اوباما میگه:
میخوایم با شما بجنگیم!
اوباما:چند نفرید؟
آبادانی: مو و دوتا کوکام و سه تا پسر عاموهام
اوباما : شما ۶نفرید،ما ۵میلیون سربازیم،چطور با ما میجنگید !؟
آبادانی : فکر میکنوم جواب میدم
بعد از چنددقیقه تماس گرفت و گفت :
ما نمی جنگیم
اوباما : ترسیدید !؟
آبادانی : نه ولک ، جا برا دفن ۵میلیون نفر نداریم !

جوک جدید خنده دار 18 ۱۳ مرداد ۱۳۹۴

جوک جدید خنده دار 18

جوک جدید خنده دار 18

جوک جدید خنده دار 18

—-

اعلامیه شکری: یه کیف پیل پیدا کردم به هیشکی هم نیدمش. فقط ایخاستم صاحاب پیل دق کنه و دنبالش نگرده. خدا سیم رسوندش، یه شماره تلیفون هم که منه اعلامیه نوشتم الکیه، مال خوم نی!   خخخخخ

   ?????????
جوک جدید خنده دار 18
Jok jadid in jokkade
?????????

ﻋﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺰﻧﻪ, ﻟﺮﻩ ﻣﯿﻔﺘﻪ ﺯﻣﯿﻦ, ﻋﺮﺑﻪ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻪ: ﭼﯿﺰﯾﺖ ﺷﺪﻩ؟ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﭘﻪ ﭘﻬﻦ ﺍﻭﺑﯿﺪﻭﻡ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﭘﺪﺭ ﺳﮓ!!؟

   ?????????

جوک جدید خنده دار 18
Jok jadid in jokkade
?????????


برچسب ها