سایت تفریحی جوک کده | جوک روز

جوک الکی

جوک روز دختر بچه ۹ بهمن ۱۳۹۴

جوک روز دختر بچه

جوک روز دختر بچه

جوک روز دختر بچه

******

ﺳﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻩ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﮔﻔﺖ : ﻋﻤﻮ ﺍﺯﻡ گل ﻣﯿﺨﺮﯼ؟
ﻣﻨﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻓﯿﻠﻤﺎ ﯾﻪ ﭘﻨﭻ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻨﯽ ﺩﺍﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ عمو ﻫﻤﺸﻮ ﺑﺪﻩ …

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺖ :

ﻋﻤﻮ ﮔﻮﻩ ﻧﺨﻮﺭ ﺷﺎﺧﻪ ﺍﯼ هَف ﺗﻮﻣﻨﻩ😐😭

زیباترین الکی ۸ اسفند ۱۳۹۳

زیباترین الکی ک خوندم :

زیباترین الکی

زیباترین الکی

 

ﻧﮕﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﮕﺎﻫﺖ، اﻟﮑﯽ
ﻣﺜلاً رﻓﺘﻪ ﺯ ﺳﺮ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻮﺍﯾﺖ، ﺍﻟﮑﯽ!
.

زیباترین الکی

.
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﺻلاً ﭼﻪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﻣﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ
ﻣﺜلاً ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺩﻟﻬﺮﻩ ﻫﺎﯾﺖ، ﺍﻟﮑﯽ!

.

جوک الکی

.

ﻫﺮﺷﺐ ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ﺧﻮﺷﯽ ﺍﻭﻝ ﺷﺐ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺑﻢ
ﻣﺜلاً ﻏﻢ ﻧﺸﺪﻩ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯾﺖ، ﺍﻟﮑﯽ!

.

جک الکی

.

جوک عیدی 94 ۷ اسفند ۱۳۹۳

جوک عیدی 94

****

 

میترسم امسال بزرگترای فامیل کاغذ بزارن کف دستم بگن الکی مثلا عیدیه

جوک الکی کلاس اسب ۲ اسفند ۱۳۹۳

جوک الکی کلاس اسب

******

چرا کلاساى اسب سواریتونو نمیاین؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
الکى مثلا من مربى اسب سواریم
شما بگین واى ببخشید استاد

جوک اگهی استخدام الکی

*****

 

آگهی استخدام

شرکت مخابرات استان یزد مشاغل زیر استخدام می کند
1- مهندسی مخابرات111نفر
2- دیپلم ریاضی و تجربی و انسانی120 نفر
3- فوق دیپلم برق121نفر
4- کارشناس امور اداری ومدیریت 105 نفر
5- مهندسی مکانیک 4 نفر
6- مهندسی کامپیوتر89  نفر
7- مهندس برق ( قدرت ، تاسیسات ) 231 نفر
10- مهندس نرم افزار و سخت افزار 105 نفر
11- مهندسی عمران و بازرسی فنی (جوش و خوردگی) 281 نفر
12-منشی اداری 160نفر                   
 13- مهندسی ابزار دقیق 18نفر
15- کارشناس حسابداری 152نفر             
16-حقوق و دستمزد 41 نفر
مهلت اسم نویسی تا29بهمن ماه  1393
لطفا اطلاع رسانی کنی.

الکی مثلا وضع اشتغال خوب شده ?


برچسب ها