سایت تفریحی جوک کده | جوک روز

جوکوز

دوستیابی

جوک جدید گوز ۱ اسفند ۱۳۹۳

جوک جدید گوز

****

یارو میگوزه

بچه هاش میزنن زیرخنده.

یارو اشک توچشاش جمع میشه میگه :

خدایا این شادی هارو از بچه هام نگیر
.
.
.
..
الهی امین


برچسب ها