سایت تفریحی جوک کده | جوک روز

شعر - سایت تفریحی جوک کده | جوک روز

دوستیابی

شعرهای عاشقانه ۱ آذر ۱۳۹۷

شعرهای عاشقانه

شعرهای عاشقانه

شعرهای عاشقانه

*******

منتظر هستم بیایی با لبم قسمت کنی…

بوسه های ناب و شیرین…

از همان کشدارها…

*******
in jokkade.ir*******

روزهایِ پاییزی لبت

بوسیدنی‌تر می‌شود…

*******
in jokkade.ir
*******

تو هستىِ من شدى

از آنى همه من

من نیست شدم در تو

از آنم همه تو

*******
in jokkade.ir
*******

یا مرا با خود ببر

آن جا که هستی

یا بیا

👤بیدل دهلوی

*******
in jokkade.ir
*******

تو کمی بیشتر از من
به تنم می آیی

******
in jokkade.ir
*******

آنچه روشن بکند صبحِ مرا

خنده‌ی توست…

*******
in jokkade.ir
*******

تو را چه غم

ڪه شب ما دراز میگذرد،

ڪه روزگار تو
در خواب ناز میگذرد

*******
in jokkade.ir
*******

درد عشق را،

دارو به جز دیدار نیست…

سفر در آینه ۱۶ مهر ۱۳۹۷

سفر در آینه

سفر در آینه

                           سفر در آینه

**********

این منم در آینه،یا تویی برابرم؟

ای ضمیر مشترک، ای خودِ فراترم!

در من این غریبه کیست؟ باورم نمی شود

خوب می شناسمت، در خودم که بنگرم

این تویی، خودِ تویی، در پس نقابِ من

ای مسیح مهربان، زیرِ نامِ قیصرم!

ای فزونتر از زمان، دورِ پادشاهی ام!

ای فراتر از زمین، مرزهای کشورم!

نقطه نقطه، خط به خط، صفحه صفحه، برگ برگ

خط رد پای توست، سطر سطرِ دفترم

قوم و خویش من همه، از قبیله ی غمند

عشق خواهر من است، درد هم برادرم

سالها دویده ام از پی خودم، ولی

تا به خود رسیده ام، دیده ام که دیگرم

در به در به هر طرف، بی نشان و بی هدف

گم شده چو کودکی، در هوای مادرم

از هزار آینه تو به تو گذشته ام

می روم که خویش را، با خودم بیاورم

با خودم چه کرده ام؟ من چگونه گم شدم؟

باز میرسم به خود، از خودم که بگذرم؟

دیگران اگر که خوب، یاخدا نکرده بد

خوب، من چه کرده ام؟ شاعرم که شاعرم!

راستی چه کرده  ام؟ شاعری که کار نیست

کار چیز دیگری ست، من به فکر دیگرم!

قیصر امین پور-دستور زبان عشق

هنگامِ رسیدن ۱۵ مهر ۱۳۹۷

هنگامِ رسیدن

هنگامِ رسیدن

                 هنگامِ رسیدن

**********

ای آرزوی اولین گامِ رسیدن

بر جاده های بی سرانجامِ رسیدن

 

کار جهان جز بر مدار آرزو نیست

با این همه دل های ناکامِ رسیدن

 

کی می‌شود روشن به رویت چشم من، کی؟

وقتِ گل نی بود هنگامِ رسیدن؟

 

دل در خیال رفتن و من فکر ماندن

او پخته ی راه است و من خامِ رسیدن

 

بر خامی ام نامِ تمامی می‌گذارم

بر رخوتِ درماندگی، نامِ رسیدن

 

هر چه دویدم جاده از من پیشتر بود

پیچیده در راه است ابهامِ رسیدن

 

از آن کبوترهای بی پروا که رفتند

یک مشت پَر جامانده بر بامِ رسیدن

 

ای کالِ دور از دسترس، ای شعرِ تازه

می چینمت اما، به هنگامِ رسیدن

قیصر امین پور -دستور زبان عشق

شعر ناگفته-نام گمشده

شعر ناگفته-نام گمشده

                  شعر ناگفته-نام گمشده

شعر ناگفته

 

نه

کاری به کار عشق ندارم!

من هیچ چیز و هیچ کس را

                                 دیگر

                                    در این زمانه دوست ندارم

 

انگار

این روزگار چشم ندارد من و تو را

                                       یک روز

                                          خوشحال و بی ملال ببیند

 

زیرا

هرچیز و هرکسی را

                          که دوستر بداری

حتی اگر که یک نخ سیگار

                          یا زهرمار باشد

از تو دریغ می کند …

 

پس

من با همه وجودم

                     خود را زدم به مردن

تا روزگار، دیگر

                    کاری به من نداشته باشد

این شعر تازه را هم

                    ناگفته می گذارم …

 

گفتم که

          کاری به کار عشق ندارم!

 

 

نام گمشده

 

دلم را ورق می زنم

به دنبال نامی که گم شد

در اوراق زرد و پراکنده این کتاب قدیمی

به دنبال نامی که من …

-منِ شعرهایم که من هست و من نیست-

به دنبال نامی که تو …

-توی آشنا- ناشناس تمام غزلها-

به دنبال نامی که او …

به دنبال اویی که کو؟

 

قیصر امین پور

همزاد عاشقان جهان

"<yoastmark

… اما

اعجاز ما همین است:

ما عشق را به مدرسه بردیم

در امتداد راهرویی کوتاه

در آن کتابخانه ی کوچک

تا باز این کتاب قدیمی را

که از کتابخانه امانت گرفته ایم

-یعنی همین کتاب اشارات را-

با هم یکی دو لحظه بخوانیم

همزاد عاشقان جهان

ما بی صدا مطالعه می کردیم

اما کتاب را که ورق می زدیم

تنها

گاهی به هم  نگاهی …

ناگاه

انگشتهای “هیس!”

ما را

از هر طرف نشانه گرفتند

انگار

غوغای چشم های من و تو

سکوت را

در آن کتابخانه رعایت نکرده بود!

 

از کتاب دستور زبان عشق از قیصر امین پور

سفرِ ایستگاه ۱۱ مهر ۱۳۹۷

سفرِ ایستگاه

سفرِ ایستگاه

سفرِ ایستگاه

******

 

قطار می رود

 

       تو می روی

 

                تمام ایستگاه می رود …

 

و من چقدر ساده ام

 

           که سالهای سال

 

                        در انتظارِ تو

 

کنارِ این قطارِ رفته ،

 

                        ایستاده ام

 

و همچنان

 

           به نرده ای ایستگاهِ رفته

 

                                   تکیه داده ام ….

 

قیصر امین پور

پیامک شعری عاشقانه

پیامک شعری عاشقانه

پیامک شعری عاشقانه

*******

گـرچـه با دوری و این فاصـله عـــادت دارم
بـا خیــــالت همـــه دم طــــرح رفــاقـت دارم

بـر لبـــــم خنـــده و بغضـی بـه گلـویـم پنهان
مـن به اقســام جفــــا این همـه طاقـت دارم

جنـس آیینـه ی دل جــور به جُـور است ببین
که مـن از شیشه گـرش برگ ضمـانت دارم

خستگـی طـــرح دلـــــــم، خـوب ببینـی اگرم
به تمــــام دل و جـــــان زخــــم ملامـت دارم

کاش یک لحظه جهان سوی دگر می چرخید
مـن از ایـن گـــردش وارونــه شـکایت دارم

شعـر این فاصـــله هـا بین تــو و مــن گویی
شرح دردی است که از هجـر و فراقت دارم


برچسب ها