پیامک سيگار

پیامک سیگار جدید

پیامک سیگار جدید

پیامک سیگار جدید پیامک سیگار جدید ابر، دودِ سیگارِ مردی ست که حرف هایش را می خورد و بعد فوت می کند…  غم که زیاد باشد، باران می بارد… —- پیامک سیگار جدید payamak sigar —- سیگار که در دستم است تنها نیستم ! انگار کسی پشتم است همان که قول داد هیچ...

ادامه مطلب

پیامک سیگار جدید

پیامک سیگار جدید

پیامک سیگار جدید پیامک سیگار جدید ******* همه ترکم کردند به جز یک دوست قدیمی همان دوست سفید و کمر باریک او دود می شود و من آرام پیامک سیگار Payamak Sigar سیگار فروش گوشه ی خیابان هم فهمید ولی تو هنوز نمی دانی که من دود می شوم و این سیگارها بهانه است   پیامک سیگا...

ادامه مطلب

پیامک فاز سنگین جدید و مغرورانه

پیامک فاز سنگین جدید و مغرورانه

پیامک فاز سنگین جدید و مغرورانه فــقط مــــَن یکیـــــَـم؛که باهمــــه یکیـــــَ‍ــمفقـــَـط شرمنده جآهای خوبـــِشو تــَـکیــَـم ]![ – – – – – – – – – –  پیامک فاز سنگین جدید و مغرورانه sms faz sangin jadid – – – – – – – – – – ﻋﮑـﺲ ﺍﻟﻌﻤـﻠﺖ ﺧﯿﻠ...

ادامه مطلب

پیامک فاز سنگین سری 1

پیامک فاز سنگین سری 1

پیامک فاز سنگین سری 1 پیامک فاز سنگین سری 1   عادت ندارم سیگارم را با آتش دیگران روشن کنم ! دلم با آتش دیگران سوخت برایم کافی بود … . پیامک فاز سنگین سری 1 . به مدپوشان بگو : آخرین مد کفن است . پیامک فاز سنگین سری 1 . آدم همیشه با همه چیز کنار میاد ت...

ادامه مطلب

پیامک جدید 93 سری 120

پیامک جدید 93 سری 120

پیامک جدید 93 پیامک جدید 93 سری 120 payamak jadid • • • این دنیا را به آنانی هدیه میکنم که به خیالشان دنیا فقط برای آنهاست ولی برای تو آسمان را آرزو میکنم که همیشه مانند دلت زیباست • • • پیامک جدید 93 سری 120 payamak jadid • • • میگوینددلتنگت نباشم! مٽل این ا...

ادامه مطلب