پیامک ليلة الرغائب

پیامک لیله الرغائب اردیبهشت 94

پیامک لیله الرغائب اردیبهشت 94

پیامک لیله الرغائب اردیبهشت 94   آرزویی کن … گوشهای خدا پر از ارزوست و دستهایش پر از معجزه آرزویی کن… شاید کوچکترین معجزه اش ارزوی تو باشد اجابت ارزوهای شما دوستان  را در شب ارزوها ارزومندم   پیامک لیله الرغائب اردیبهشت 94 Payamake Shabe Arezu Ha 94 R...

ادامه مطلب

پیامک جدید 93 سری 120

پیامک جدید 93 سری 120

پیامک جدید 93 پیامک جدید 93 سری 120 payamak jadid • • • این دنیا را به آنانی هدیه میکنم که به خیالشان دنیا فقط برای آنهاست ولی برای تو آسمان را آرزو میکنم که همیشه مانند دلت زیباست • • • پیامک جدید 93 سری 120 payamak jadid • • • میگوینددلتنگت نباشم! مٽل این ا...

ادامه مطلب