پیامک فانتزي

یکی از فانتزیام

یکی از فانتزیام

یکی از فانتزیام         یکی از فانتزیامم اینه که:..با لحن جدی و خستهبه یه دکتر بگم:لطفا حاشیه نرو دکتر!!بعد بلند شم و از پنجره مطبش به افق خیره بشم و بگم:فقط بگو چند روز دیگه زنده می مونم؟؟   یکی از فانتزیام yeki az fanteziam   &n...

ادامه مطلب

پیامک فاز سنگین جدید و مغرورانه

پیامک فاز سنگین جدید و مغرورانه

پیامک فاز سنگین جدید و مغرورانه فــقط مــــَن یکیـــــَـم؛که باهمــــه یکیـــــَ‍ــمفقـــَـط شرمنده جآهای خوبـــِشو تــَـکیــَـم ]![ – – – – – – – – – –  پیامک فاز سنگین جدید و مغرورانه sms faz sangin jadid – – – – – – – – – – ﻋﮑـﺲ ﺍﻟﻌﻤـﻠﺖ ﺧﯿﻠ...

ادامه مطلب

پیامک جدید 93 سری 120

پیامک جدید 93 سری 120

پیامک جدید 93 پیامک جدید 93 سری 120 payamak jadid • • • این دنیا را به آنانی هدیه میکنم که به خیالشان دنیا فقط برای آنهاست ولی برای تو آسمان را آرزو میکنم که همیشه مانند دلت زیباست • • • پیامک جدید 93 سری 120 payamak jadid • • • میگوینددلتنگت نباشم! مٽل این ا...

ادامه مطلب