پیامک شب امتحان

جوک امتحان

جوک امتحان

معلم ریاضی : چرا ریاضی نخوندین؟ بچه ها : امتحان عربی داشتیم . . . . . معلم عربی : چرا عربی نخوندین؟ بچه ها : امتحان ریاضی داشتیم . . . . . . . و اینگونه بود که ما دیپلم گرفتیم… :)) ...

ادامه مطلب

پیامک شب امتحان

پیامک شب امتحان

پیامک شب امتحان ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پیامک شب امتحان ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ قبل از امتحان هر جات تقلب بنویسی دستت هنوز یه آب نخورده پاک میشه حتی اگه تقلب هارو تتو کرده باشی ! ولی بعد امتحان با مایع و صابون و وایتکس بشوری حتی اگه اسیدم روش بریزی جاش میمونه ! ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پیامک...

ادامه مطلب