پیامک شب يلدا

اس ام اس شب یلدا

اس ام اس شب یلدا

پیشا پیش شب🌙 جمشید و جامش🍻 شب بوسه💋 به خاکش💕 شب حافظ🎭 و سعدی🎼 شب پارسی👨 و مادی👻 شب آخر آذر🌔 شب پاک:) و منور💥 شب آرش💪 و آتش🔥 شب مهر💝 و سیاوش😎 شب پاک اهورا...

ادامه مطلب

پیامک جدید شب یلدا

پیامک جدید شب یلدا

یلدای مهدوی… شب یلدایم اگر باتو سپر شد یلداست یا اگر این شب من باتو سحر شد یلداست ما که عمری زده ایم دم زِ فراق تو، اگر.. ..بعد از این شام سیه خَتمِ سفر شد یلداست ما که خود چله نشین تو شدیم آقاجان این شب چله اگر از تو خبر شد یلداست شب نشینی و کنار دِگران خوب...

ادامه مطلب

شب یلدا

شب یلدا

یارو میگه دروغ میگن شب یلدا از همه شب ها بلندتره… من شب یلدا بلند کردم، اندازه گرفتم هیچ فرقى با شباى قبل نداشت. پیشاپیش یلدات مبارک

ادامه مطلب