پیامک ميلاد امام زمان

پیامک نیمه شعبان جدید 93

پیامک نیمه شعبان جدید 93

پیامک نیمه شعبان جدید 93 پیامک نیمه شعبان جدید 93 پیامک نیمه شعبان جدید 93 payamak nime shaban 93 • • • جلوه گل عندلیبان را غزلخوان می کند نام مهدی صد هزاران درد درمان می کند مدعی گوید که با یک گل نمی آید بهار من گلی دارم که دنیا را گلستان می کند ولادت امام زم...

ادامه مطلب

پیامک ولادت امام زمان عج

پیامک ولادت امام زمان عج

پیامک ولادت امام زمان عج پیامک ولادت امام زمان عج پیامک ولادت امام زمان عج payamad veladat emam zaman * * * آمد گه شادمانی ای مردم آن وعده ی آسمانی ای مردم ای زنده دلان ظهور نزدیک است هنگام ظهور نور نزدیک است آن ماه به چاه رفته باز آید قائم به اقامه ی نماز ...

ادامه مطلب