سایت تفریحی جوک کده | جوک روز

پیامک دهه فجر - سایت تفریحی جوک کده | جوک روز

پیامک ۲۲ بهمن و دهه فجر ۹۳

از اوج بروج حق سردار قیام آمد / بر شوق سماع جان، انوار امام آمد
طاغوت نگونسر شد با خاک برابر شد / شمشیر اناالحق چون بیرون ز نیام آمد . . .


برچسب ها