پیامک روز مرد

پیامک روز مرد عاشقانه و خنده دار

پیامک روز مرد عاشقانه و خنده دار

پیامک روز مرد عاشقانه و خنده دار payamak roz mard • • • برای من “مهر” در نگاه توست عزیزتر از جانم نه اولین ماه پاییز روزت مبارک • • • پیامک روز مرد عاشقانه و خنده دار payamak roz mard • • • کسی آیا می داند ؟ پس از یاد گرفتن نام تو پس از “دوستت دارم” به چه...

ادامه مطلب

پیامک روز پدر جدید و قشنگ

پیامک روز پدر جدید و قشنگ

پیامک روز پدر جدید و قشنگ payamk roz pedar • • • بــاور کنــین…. هــر پــدری … حتــی اگــه مـــیگه : برو از بـــچه ی فلــانی یــآد بگیـــر …. بــازم یــه تــار مــوی بــچـه ی خــودشــو بــا دنیـــا عــوض نــمیکنــه… چــه بــرسه بــه بچـــه ی فلـــآنی. سلام...

ادامه مطلب