سایت تفریحی جوک کده | جوک روز

به بعضیا باس گفت - سایت تفریحی جوک کده | جوک روز

دوستیابی

به بعضیا باید گفت ۵ مرداد ۱۳۹۴

به بعضیا باید گفت 

92350818493486988384

به بعضیا باید گفت

……..

بعضیام هستن که نباید باشن

.

.

.

.

.

.

.

لطفا خودشون همکاری کنن  🙂

……..

به بعضیا باید گفت 

Be bazia bayad goft

……..

بــــــــــــــه بَـــــــعــــضـــیــــا بــــاس گـُــفــــت:

 

بــِیـــتُ الــــمــــال شُــــــدی….

 

مَــــنـَـــم کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 

حَــــــروم خـــــــــور نـــــیــــسَم…

……..

بقیه در ادامه ی مطلب


برچسب ها