شوخی با شاعران

شوخی با شاعران سری دوم

شوخی با شاعران سری دوم

شوخی با شاعران سری دوم شوخی با شاعران —- “اگر ان ترک شیرازی بدست ارد دل ما را” به دستش میدهم کاری که بار اخرش باشد…!!! —- شوخی با شاعران سری دوم shukhi ba shaeran 2 —- “چو در رویت بخندد گل, مشو در دامش ای بلبل” که ه...

ادامه مطلب

شوخی با شاعران سری اول(پیغامگیر)

شوخی با شاعران سری اول(پیغامگیر)

شوخی با شاعران سری اول(پیغامگیر) شوخی با شاعران    پیغام گیر حافظ :رفته ام بیرون من از کاشانه ی خود غم مخور!تا مگر بینم رخ جانانه ی خود غم مخور!بشنوی پاسخ ز حافظ گر که بگذاری پیام زآن زمان کو باز گردم خانه ی خود غم مخور !   شوخی با شاعران shukhi ba shaeran   ...

ادامه مطلب