سایت تفریحی جوک کده | جوک روز

ضرب المثل - سایت تفریحی جوک کده | جوک روز

معنی ضرب المثل ها ۲۲ مرداد ۱۳۹۴

معنی ضرب المثل ها

معنی ضرب المثل ها

معنی ضرب المثل ها

***

“در همیشه به یک پاشنه نمی گرده”
دنیا این جور نمی ماند

***

معنی ضرب المثل ها

mani zarbolmasal

***

“وجود یکی است ولی شکم دوتاست”

یعنی دو نفر هر چقدر به یکدیگر نزدیک باشند و تفاهم داشته باشند باز هم از هم جدا هستند.

***

بقیه در ادامه مطلببرچسب ها