باورها و ارزش‌ها، بهترين راهنما و مشاور زندگي شما هستند.(آنتوني رابينز)
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷
خانه » پیامک ها » پیامک تنهایی » پیامک جدید اردیبهشت 93
پیامک جدید اردیبهشت 93

پیامک جدید اردیبهشت 93

پیامک جدید اردیبهشت 93

پیامک جدید اردیبهشت 93

گرم یاد آورے یانہ

من از یادت نمیکاھم

پیامک جدید اردیبهشت 93

سلامتے روزاے بےکسے

روزایے که درو دیوار ھم دلشون به حالت میسوزہ

روزایے که یه بغض تو گلوتہ

یه جملہ ھمش میاد تو ذھنت؛

“مرد که گریہ نمیکنہ”

پیامک جدید اردیبهشت 93

آدماے خوب

ھیچوقت نہ از یاد میرن ،نہ از دل…

پیامک جدید اردیبهشت 93

وقتے دیگہ خیلے خستہ اے نا ندارے…

وقتے از آدما خستہ اے…

از دنیا خستہ اے…

از خودتو کارات خستہ

اے…

وقتے از ھمہ چے بدت میاد…

از خودت

دنیات

آدماے دورت

بعدش تعجب میکنے ک چجورے ھنوز سر پایے…؟!

پیامک جدید اردیبهشت 93

آرامش در زندگے بہترین چیزہ

پس بیا ب آرامش فکر کنیم

ب عشق

ب زندگے

ب زیبایے

ب بہشت

ب جہنم

ب درک

ب تو چ

ب من چ

برو اعصاب ندارم

پیامک جدید اردیبهشت 93

ھستم ب یاد ھمہ ے اونایے ک نیستن…

پیامک جدید اردیبهشت 93

اگہ بعضے وختا نمیشنوے ک

دوستت دارم ب خاطر سایلنت دلمہ…

نہ اینکہ بیمعرفتم…

پیامک جدید اردیبهشت 93

چ تاثیرے دارد غصہ نخور درست میشود گفتنہاے مادر

اثرش را ھزار قرص خواب آور ندارد…

پیامک جدید اردیبهشت 93

ب سلامتی دوستایی که

وفاداریشونو “زمان”ثابت کرده نه”زبان”

پیامک جدید اردیبهشت 93

این روزھا خبرے نیست

جز سیر صعودیہ دلتنگے ھاے من براے تو

پیامک جدید اردیبهشت 93

الان چن روزے میشہ ک از خونہ رفتہ

ولے ھنوز ھیچ آھنگے ازش بیرون نیومدہ؟

مسئولیییین…؟!

پیامک جدید اردیبهشت 93

ب سلامتے اون پسرے ک زیر تیشرتش زیر پوش پوشید

تا اگہ ی زمانے خم شد کمرش معلوم نشہ…

بسلامتے اونے ک نیست ولے بوے نبودنش تموم اتاقمو پر کردہ…

بسلامتے خودم ک ب پاش وایسادم

آخرش برگش گف؛تو ھنوز اینجایے؟؟؟خستہ نشدے؟؟برو دیگہ…!

پیامک جدید اردیبهشت 93

تو اگر بیخبر ازقلب پریشان منے…

باهمہ بیخبرے هم نفس جان منے…

من هنوز از می چشمان سیاهت مستم…

گفتم ای جان بنویسم ک ب یادت هستم…

پیامک جدید اردیبهشت 93

ب سلامتے “خودم”

چراشو نپرس ک اشکت درمیاد

پیامک جدید اردیبهشت 93

اشتراک گذاری مطلب

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

تمامی حقوق مطالب برای سایت تفریحی جوک کده | جوک روز محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.